MEL_970MEL_970

Mellgrens, butik och loungeyta.

Här är ett nerkok från Melgrens själva "AB Eric Mellgren Snus och Tobaksfabrikanter har tillverkat och levererat varor sedan 1823, och under ledning av Hulda Mellgren var bolaget bland de största i Göteborg och Sverige. I samband med monoploliseringen av tobakstillverkningen försvann bolaget som då hade uppgåtts i Förenade Svenska Tobaksfabrikanter". Namnet levde emellertid vidare och senast genom en liten, men välskött tobaksbutik på Mölndalsvägen. Denna började tyvärr bli trång men man hade samtidigt fått möjlighet att hyra grannlokalen.

Reklambyrån Wonderbrand anlitades för att ta fram en ny identitet och denna blev tillsammans med lokalens fysiska förutsättningar utgångspunkten för ett stort omtag där Arkibad stod för idé och koncept för ombyggnaden. Den grafiska Identiteten skapade ett ramverk för material och färg och verksamhetens alla delar delades in i ett strikt rutnät efter lokalens naturliga bärverk. Utöver butik, café, bar, lounge och utbildningslokal rymmer lokalen idag en tio meter lång humidor.

År 2012
Typ Butik
Plats Göteborg, SE
Storlek 250 kvm
Kund Mellgrens
Status Utfört
CGI WakYak
Identidet Wonderbrand