GRT-EXT-970GRT-EXT-970

Tillbyggnad fritidshus, Grötö

Längst ut, verkligen längst ut, på Grötös sydvästra udde ligger ett litet fritidshus. Huset används stora delar utav året men familjen växer och man vill kunna välkomna fler vänner och utöka användatet. Därför vill man bygga till ett orangeri för att skapa mer sociala ytor men också för att frigöra mer utrymmen för boende.

Fösrslaget består utav två delar - ett fristående orangeri och en länk till bostadhusets. Länken följer det befintliga husets estetik medan konstruktionen blir orangeriets huvudsakliga visuella utrycket. Detta kompletteras med ett skuggande raster som härleds till element som redan finns på platsen så som spröjs och rosenspaljéer.

År 2017
Typ Fritidshus
Plats Grötö, SE
Storlek 75 kvm
Kund Privat
Status Pågående