Angelholm_Flyg_970Angelholm_Flyg_970

Badhus, Ängelholm

Badkruka - mottot på det inskickade förslaget i den andra arkitekttävlingen. Briefen berättade att Ängelhom växte mycket och man ville att den nya anläggningen med badhus och hotell skulle bli en generator för den en ny stadsdel. Byggnaden skulle också bli en länk mellan stadens centrum i öst och havet i väst.

Byggnaden som från ovan mest kan likas vid en kompassros eller blomma rymmer i sina spretande delar; entré, gym, tävlingsbassäng, upplevelsebad och hotell. Dessa strålar samman i ett omklädningsrum i byggnadens centrala del. Taket är utformat som en ramp med grön- och gångytor för att markera byggnadens roll som länk i staden och parken.

År 2009
Typ Sportcenter
Plats Ängelhom
Storlek 8000 kvm
Kund Ängelholms kommun
Status Avgjord