AVG_EXTAVG_EXT

Villa, Göteborg

Tomten ligger långt ut i västra Göteborg, består till störasta delen utav berg och dess höjdskillnader är stora. Huset är placerat på pelare. Poetiskt skulle man kunna säga att det är för att hemmet skall upplevas som en skyddad koja bland trädkronorna. Ett mer prakragmatiskt svar är för att man vill undvika att spränga och för att hålla kostnaderna nere.

Att huset går miste om ett tradiotinellt entréplan medför dock att att alla bostadens funktioner måste få plats på en våning, vilket ger ett förhållandevis djupt hus. Därför är det kompletterat med ett atrium som sprider öppenhet till både de privata och offentliga delarna.Volymen är enkel och klädd med aluminium.

År 2017
Typ Villa
Plats Göteborg, SE
Storlek 150 kvm
Kund Privat
Status Pågående